CONSULTORIA

La consultoria de formació és un servei estratègic de suport a les organitzacions per trobar una solució personalitzada per a les seves necessitats i interessos. A vegades, les organitzacions – privades o públiques– tenen identificades les seves necessitats formatives però tenen dificultats per confeccionar propostes i/o projectes o necessiten un acompanyament per incorporar a les seves decisions estratègiques, noves modalitats formatives.

Des del nostre servei de consultoria oferim la possibilitat de crear, de forma conjunta, tota la fase prèvia al desenvolupament de la formació, és a dir, tant la detecció de necessitats , el disseny del projecte formatiu o la adaptació i transformació a noves modalitats de formació o a noves metodologies d’impartició.

eTIC Factoria de Formació estem especialitzats en:

 • Estudi i detecció de necessitats de formació.
 • Disseny de projectes, propostes i accions de millora en l’àmbit de la formació presencial (indoor i outdoor) i a distància.
 • Creació de solucions formatives per eLearning, BLearning i MLearning
 • Avaluació. L’avaluació de la formació és una mirada 360 graus a tot allò que forma part de qualsevol procés de formació:
  • Els elements (organització, instal·lacions, recursos, processos didàctics i administratius, etc.)
  • Els moments (abans, durant i després)
  • Les persones (gestores, docents, participants, etc.)

  Aquesta avaluació es pot realitzar de forma interna, definint el pla de formació, o de forma externa, programant un procés d’auditoria.

 • Acompanyament pel canvi o adaptació a altres modalitat d’impartició.
 • Acompanyament per l’incorporació de metodologies emergents al processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Informes de tendències en formació. 

Coneix alguns dels projectes realitzats:

eTIC Factoria de Formació posa en marxa i gestiona solucions integrals de formació i desenvolupament per a entitats públiques i privades. Ofereix els seus serveis amb una visió global, allò que anomena formació 360º.

En funció de les necessitats dels clients poden desenvolupar un projecte en el seu conjunt o bé només les parts que necessiti.

Col·laboració a l’estudi sobre la Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

Etic va col·labora a l’estudi sobre “La Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

Segons la Fundació BCN Formació Professional, “el sector de la biomedicina està sent un sector emergent i clau per la ciutat de Barcelona i per la resta de Catalunya. La incorporació de les tecnologies de la comunicació i de la informació fa encara més estratègic aquest sector.”

Davant d’aquest escenari la formació professional hi té un paper important a desenvolupar; l’oferta formativa vigent en els estudis d’FP hi pot donar resposta als perfils professionals que se’n derivin d’aquest sector emergent? Quines competències professionals requereixen el perfil del bioinformàtic?

Conjuntament amb Bioinformàtics Barcelona (BIB), l’Observatori de l’FP  la Fundació ha elaborat un estudi per tal de donar resposta a aquestes qüestions.

Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

Projecte: Estudi “Industria del mòbil” dins la colecció: Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB

Tal com ens indica la Fundació BCN Formació Professional“aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents, a més, analitza quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu vinculat i finalment planteja mesures i recomanacions polítiques per tal que l’oferta d’FP i les necessitats del mercat laboral encaixin.

Els projectes estan desenvolupats per l’Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona i Pla Estratègic Metropolità de Barcelona”.

Industria del mòbil

Els sectors econòmics emergents i la FP a la RMB

EAE-Ostelea projecte de consultoria sobre el sistema d'avaluació

logo INTEF

EAE Business School és una escola de negocis que ofereix MBA, postgraus i màsters a Madrid i Barcelona i Ostelea Escola Universitària Internacional de Management Turístic que ofereix un grau en Turisme i oci i Màsters i postgraus.

La consultoria realitzada té com a eix la revisió i millora del sistema d’avaluació dels màsters i programes superior que ambdues entitats realitzen en el seu programes en modalitat distancia.

Fundació INFORM projecte de consultoria sobre el programa SEFED

 La Fundació Inform és una entitat dedicada a oferir serveis de formació per facilitar la inserció laboral i la millora contínua de diferents col.lectius. Des de 1987 la Fundació Inform és titular del Programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), el qual utilitza la metodologia de la simulació d’empreses com a eix formatiu per formar persones de diferents col.lectius.

eTIC Factoria de formació treballa conjuntament amb la Fundació en l’adaptació del Programa SEFED per a modalitat semipresencial o distancia en diferents àmbits formatius (Formació professional inicial, per a l’ocupació, continua, universitat, etc.).

Centre d’Estudis Prat Consultoria sobre la FP online

El Centre d’Estudis Prat és un centre de formació de Batxillerat i Formació Professional amb 90 anys d’història dedicats amb entusiasme a la seva tasca educativa.

eTIC Factoria de Formació está acompanyant al Centre en el pas a la formació en línia que va començar l’octubre de 2017 amb el CFGS d’Administració i Finances i que ha sumat ja sis cicles formatius més.

CONSULTORIA

eTIC Factoria de Formació posa en marxa i gestiona solucions integrals de formació i desenvolupament per a entitats públiques i privades. Ofereix els seus serveis amb una visió global, allò que anomena formació 360º.

En funció de les necessitats dels clients poden desenvolupar un projecte en el seu conjunt o bé només les parts que necessiti.

La consultoria de formació és un servei estratègic de suport a les organitzacions per trobar una solució personalitzada per a les seves necessitats i interessos. A vegades, les organitzacions – privades o públiques– tenen identificades les seves necessitats formatives però tenen dificultats per confeccionar propostes i/o projectes o necessiten un acompanyament per incorporar a les seves decisions estratègiques, noves modalitats formatives.

Des del nostre servei de consultoria oferim la possibilitat de crear, de forma conjunta, tota la fase prèvia al desenvolupament de la formació, és a dir, tant la detecció de necessitats , el disseny del projecte formatiu o la adaptació i transformació a noves modalitats de formació o a noves metodologies d’impartició.

eTIC Factoria de Formació estem especialitzats en:

 • Estudi i detecció de necessitats de formació.
 • Disseny de projectes, propostes i accions de millora en l’àmbit de la formació presencial (indoor i outdoor) i a distància.
 • Creació de solucions formatives per eLearning, BLearning i MLearning
 • Avaluació. L’avaluació de la formació és una mirada 360 graus a tot allò que forma part de qualsevol procés de formació:
  • Els elements (organització, instal·lacions, recursos, processos didàctics i administratius, etc.)
  • Els moments (abans, durant i després)
  • Les persones (gestores, docents, participants, etc.)

  Aquesta avaluació es pot realitzar de forma interna, definint el pla de formació, o de forma externa, programant un procés d’auditoria.

 • Acompanyament pel canvi o adaptació a altres modalitat d’impartició.
 • Acompanyament per l’incorporació de metodologies emergents al processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Informes de tendències en formació.

Coneix alguns dels projectes realitzats:

Col·laboració a l’estudi sobre la Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

Etic va col·labora a l’estudi sobre “La Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

Segons la Fundació BCN Formació Professional, “el sector de la biomedicina està sent un sector emergent i clau per la ciutat de Barcelona i per la resta de Catalunya. La incorporació de les tecnologies de la comunicació i de la informació fa encara més estratègic aquest sector.”

Davant d’aquest escenari la formació professional hi té un paper important a desenvolupar; l’oferta formativa vigent en els estudis d’FP hi pot donar resposta als perfils professionals que se’n derivin d’aquest sector emergent? Quines competències professionals requereixen el perfil del bioinformàtic?

Conjuntament amb Bioinformàtics Barcelona (BIB), l’Observatori de l’FP  la Fundació ha elaborat un estudi per tal de donar resposta a aquestes qüestions.

Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

Projecte: Estudi “Industria del mòbil” dins la colecció: Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB

Tal com ens indica la Fundació BCN Formació Professional“aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents, a més, analitza quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu vinculat i finalment planteja mesures i recomanacions polítiques per tal que l’oferta d’FP i les necessitats del mercat laboral encaixin.

Els projectes estan desenvolupats per l’Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona i Pla Estratègic Metropolità de Barcelona”.

Industria del mòbil

Els sectors econòmics emergents i la FP a la RMB

EAE-Ostelea projecte de consultoria sobre el sistema d'avaluació

logo INTEF

EAE Business School és una escola de negocis que ofereix MBA, postgraus i màsters a Madrid i Barcelona i Ostelea Escola Universitària Internacional de Management Turístic que ofereix un grau en Turisme i oci i Màsters i postgraus.

La consultoria realitzada té com a eix la revisió i millora del sistema d’avaluació dels màsters i programes superior que ambdues entitats realitzen en el seu programes en modalitat distancia.

Fundació INFORM projecte de consultoria sobre el programa SEFED

 La Fundació Inform és una entitat dedicada a oferir serveis de formació per facilitar la inserció laboral i la millora contínua de diferents col.lectius. Des de 1987 la Fundació Inform és titular del Programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), el qual utilitza la metodologia de la simulació d’empreses com a eix formatiu per formar persones de diferents col.lectius.

eTIC Factoria de formació treballa conjuntament amb la Fundació en l’adaptació del Programa SEFED per a modalitat semipresencial o distancia en diferents àmbits formatius (Formació professional inicial, per a l’ocupació, continua, universitat, etc.).

Centre d’Estudis Prat Consultoria sobre la FP online

El Centre d’Estudis Prat és un centre de formació de Batxillerat i Formació Professional amb 90 anys d’història dedicats amb entusiasme a la seva tasca educativa.

eTIC Factoria de Formació está acompanyant al Centre en el pas a la formació en línia que va començar l’octubre de 2017 amb el CFGS d’Administració i Finances i que ha sumat ja sis cicles formatius més.