Valors i missió empresarial

VALORS

Compromís
Entès no amb el significat semàntic d’obligació, sinó des del punt de vista de la identificació i la motivació. Ens comprometem amb els nostres clients i amb els nostres col·laboradors, per tal de desenvolupar projectes innovadors i de qualitat amb la implicació de totes les persones que hi intervenen.
Eficiència
Oferim solucions pràctiques ajustades a les necessitats i a les possibilitats de cada client, assolint així els objectius marcats de forma eficient i eficaç.
Creativitat

La creativitat s’associa amb la imaginació i el pensament divergent. Trencar amb les rutines i les idees preconcebudes en la forma de concebre la formació, aportar visions diferents, alternatives i/o complementàries i realitzar noves mirades a la realitat és imprescindible per innovar. A eTIC Factoría de Formació estem sempre amatents als moviments i tendències del sector mantenint aquesta mirada creativa per oferir solucions innovadores als nostres clients.

Integritat
La nostra integritat, personal i laboral, demostra la implicació ètica en tot allò que fem i ens dóna força i estabilitat en l’assoliment dels objectius d’una forma coherent i sòlida. Això, i l’assumpció de les conseqüències dels propis actes, són la base d’aquests valors i les premisses de la nostra professionalitat.
Proximitat
La nostra tasca es desenvolupa en contacte directe amb les persones; desenvolupem la nostra tasca des de la proximitat, l’empatia, la motivació i la flexibilitat, entenent i adequant-nos a cada situació concreta i particular.
Treball en xarxa
El temps i la distància no són una barrera pel treball en equip. Entenem la nostra actuació professional d’una forma oberta, creant i participant en xarxes de treball col·laboratiu que permeten donar resposta a les necessitats dels nostres clients.
Sostenibilitat
Realitzem la nostra activitat dins dels paràmetres d’un desenvolupament sostenible i mantenint el control i gestió dels aspectes ambientals.

MISSIÓ

Promoure l’èxit dels nostres clients amb solucions formatives integrals, creatives i innovadores, que satisfacin les seves necessitats, oferint serveis de qualitat i excel·lència. Així mateix, eTIC Factoria de Formació té l’objectiu de créixer de forma sostinguda, facilitant el desenvolupament professional de l’equip de col·laboradors.

MISSIÓ

Promoure l’èxit dels nostres clients amb solucions formatives integrals, creatives i innovadores, que satisfacin les seves necessitats, oferint serveis de qualitat i excel·lència. Així mateix, eTIC Factoria de Formació té l’objectiu de créixer de forma sostinguda, facilitant el desenvolupament professional de l’equip de col·laboradors.

VALORS

Compromís
Entès no amb el significat semàntic d’obligació, sinó des del punt de vista de la identificació i la motivació. Ens comprometem amb els nostres clients i amb els nostres col·laboradors, per tal de desenvolupar projectes innovadors i de qualitat amb la implicació de totes les persones que hi intervenen.
Eficiència
Oferim solucions pràctiques ajustades a les necessitats i a les possibilitats de cada client, assolint així els objectius marcats de forma eficient i eficaç.
Creativitat

La creativitat s’associa amb la imaginació i el pensament divergent. Trencar amb les rutines i les idees preconcebudes en la forma de concebre la formació, aportar visions diferents, alternatives i/o complementàries i realitzar noves mirades a la realitat és imprescindible per innovar. A eTIC Factoría de Formació estem sempre amatents als moviments i tendències del sector mantenint aquesta mirada creativa per oferir solucions innovadores als nostres clients.

Integritat
La nostra integritat, personal i laboral, demostra la implicació ètica en tot allò que fem i ens dóna força i estabilitat en l’assoliment dels objectius d’una forma coherent i sòlida. Això, i l’assumpció de les conseqüències dels propis actes, són la base d’aquests valors i les premisses de la nostra professionalitat.
Proximitat
La nostra tasca es desenvolupa en contacte directe amb les persones; desenvolupem la nostra tasca des de la proximitat, l’empatia, la motivació i la flexibilitat, entenent i adequant-nos a cada situació concreta i particular.
Treball en xarxa
El temps i la distància no són una barrera pel treball en equip. Entenem la nostra actuació professional d’una forma oberta, creant i participant en xarxes de treball col·laboratiu que permeten donar resposta a les necessitats dels nostres clients.
Sostenibilitat
Realitzem la nostra activitat dins dels paràmetres d’un desenvolupament sostenible i mantenint el control i gestió dels aspectes ambientals.