Consultoria

Solucions personalitzades per a les teves necessitats i interessos

La consultoria de formació és un servei estratègic de suport a les organitzacions per trobar una solució personalitzada per a les seves necessitats i interessos. A vegades, les organitzacions –privades o públiques– tenen identificades les seves necessitats formatives però tenen dificultats per confeccionar propostes i/o projectes o necessiten un acompanyament per incorporar, a les seves decisions estratègiques, noves modalitats formatives.

Des del nostre servei de consultoria oferim la possibilitat de crear, de forma conjunta, tota la fase prèvia al desenvolupament de la formació, és a dir, la detecció de necessitats, el disseny del projecte formatiu o l’adaptació i transformació a noves modalitats de formació o a noves metodologies d’impartició.

eTIC Factoria de Formació estem especialitzades en:

 • Estudi i detecció de necessitats de formació.
 • Disseny de projectes, propostes i accions de millora en l’àmbit de la formació presencial (indoor i outdoor) i a distància.
 • Creació de solucions formatives per eLearning, BLearning i MLearning.
 • Acompanyament pel canvi o adaptació a altres modalitat d’impartició.
 • Acompanyament per l’incorporació de metodologies emergents al processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Informes de tendències en formació.
 • Avaluació. L’avaluació de la formació és una mirada 360 graus a tot allò que forma part de qualsevol procés de formació:
  • Els elements (organització, instal·lacions, recursos, processos didàctics i administratius, etc.)
  • Els moments (abans, durant i després).
  • Les persones (gestores, docents, participants, etc.).

  Aquesta avaluació es pot realitzar de forma interna, definint el pla de formació, o de forma externa, programant un procés d’auditoria.

Coneix alguns dels projectes realitzats:

eTIC Factoria de Formació posem en marxa i gestionem solucions integrals de formació i desenvolupament per a entitats públiques i privades. Oferim els nostres serveis amb una visió global, allò que anomenem formació 360º.

En funció de les necessitats dels clients podem desenvolupar un projecte en el seu conjunt o bé només les parts que necessiti.

Coneix alguns dels projectes realitzats:

eTIC Factoria de Formació posem en marxa i gestionem solucions integrals de formació i desenvolupament per a entitats públiques i privades. Oferim els nostres serveis amb una visió global, allò que anomenem formació 360º.

En funció de les necessitats dels clients podem desenvolupar un projecte en el seu conjunt o bé només les parts que necessiti.

EAE-Ostelea. Projectes de consultoria sobre el sistema d'avaluació, les metodologies docents i altres

osteleaEAEEAE Business School és una escola de negocis que ofereix MBA, postgraus i màsters a Madrid i Barcelona i Ostelea Escola Universitària Internacional de Management Turístic ofereix un grau en Turisme i oci, així com Màsters i postgraus de l’àmbit.

eTIC Factoria de formació col·laborem en diferents consultories totes elles centrades en la millora de l’organització didàctica i els procediments de planificació i avaluació dels màsters i programes superiors que ambdues entitats realitzen en modalitat distància.

Fundació Barcelona FP. Col·laboració a l’estudi sobre la Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

eTIC Factoria de formació vam col·laborar amb l’estudi “La Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?”.

Segons la Fundació BCN Formació Professional, “el sector de la biomedicina està sent un sector emergent i clau per la ciutat de Barcelona i per la resta de Catalunya. La incorporació de les tecnologies de la comunicació i de la informació fa encara més estratègic aquest sector.

Davant d’aquest escenari la formació professional hi té un paper important a desenvolupar; l’oferta formativa vigent en els estudis d’FP pot donar resposta als perfils professionals que se’n derivin d’aquest sector emergent? Quines competències professionals requereixen el perfil del bioinformàtic?

Conjuntament amb Bioinformàtics Barcelona (BIB), l’Observatori de l’FP  la Fundació ha elaborat un estudi per tal de donar resposta a aquestes qüestions.”

Fundació INFORM. Projecte de consultoria sobre el programa SEFED

Fundació Inform

La Fundació Inform és una entitat dedicada a oferir serveis de formació per facilitar la inserció laboral i la millora contínua de diferents col·lectius. Des de 1987 la Fundació Inform és titular del Programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), que utilitza la metodologia de la simulació d’empreses com a eix formatiu per formar persones de diferents col·lectius.

eTIC Factoria de formació treballem conjuntament amb la Fundació en l’adaptació del Programa SEFED per les modalitats semipresencial i en línia en diferents àmbits formatius (formació professional inicial, formació per a l’ocupació, formació continua, estudis universitaris, etc.) i en l’acompanyament de la millora dels sistemes d’avaluació des de la perspectiva de les competències.

Centre d’Estudis Prat. Consultoria sobre la FP online

El Centre d’Estudis Prat és un centre de formació de Batxillerat i Formació Professional amb 90 anys d’història dedicats amb entusiasme a la seva tasca educativa. 

eTIC Factoria de Formació els hem acompanyat en el pas a la formació en línia que va començar l’octubre de 2017 amb el CFGS d’Administració i Finances i que ha sumat ja cinc cicles formatius més: Màrketing i Publicitat, Transport i Logística, Comerç Internacional, Guia, Informació i Assessorament Turístic i Gestió d’Allotjament Turístic.

Fundació Barcelona FP. Projecte: Estudi “Industria del mòbil” dins la colecció: Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB


La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

eTIC Factoria de formació col·laborem en l’estudi “Industria del mòbil” en el marc de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”.

Tal com ens indica la Fundació BCN Formació Professional“aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents, a més, analitza quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu vinculat i finalment planteja mesures i recomanacions polítiques per tal que l’oferta d’FP i les necessitats del mercat laboral encaixin.

Els projectes estan desenvolupats per l’Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona i Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.”.

eTIC Factoria de Formació posem en marxa i gestionem solucions integrals de formació i desenvolupament per a entitats públiques i privades. Oferim els nostres serveis amb una visió global, allò que anomenem formació 360º.

En funció de les necessitats dels clients podem desenvolupar un projecte en el seu conjunt o bé només les parts que necessiti.

La consultoria de formació és un servei estratègic de suport a les organitzacions per trobar una solució personalitzada per a les seves necessitats i interessos. A vegades, les organitzacions –privades o públiques– tenen identificades les seves necessitats formatives però tenen dificultats per confeccionar propostes i/o projectes o necessiten un acompanyament per incorporar, a les seves decisions estratègiques, noves modalitats formatives.

Des del nostre servei de consultoria oferim la possibilitat de crear, de forma conjunta, tota la fase prèvia al desenvolupament de la formació, és a dir, la detecció de necessitats, el disseny del projecte formatiu o l’adaptació i transformació a noves modalitats de formació o a noves metodologies d’impartició.

eTIC Factoria de Formació estem especialitzades en:

 • Estudi i detecció de necessitats de formació.
 • Disseny de projectes, propostes i accions de millora en l’àmbit de la formació presencial (indoor i outdoor) i a distància.
 • Creació de solucions formatives per eLearning, BLearning i MLearning.
 • Acompanyament pel canvi o adaptació a altres modalitat d’impartició.
 • Acompanyament per l’incorporació de metodologies emergents al processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Informes de tendències en formació.
 • Avaluació. L’avaluació de la formació és una mirada 360 graus a tot allò que forma part de qualsevol procés de formació:
  • Els elements (organització, instal·lacions, recursos, processos didàctics i administratius, etc.)
  • Els moments (abans, durant i després).
  • Les persones (gestores, docents, participants, etc.).

  Aquesta avaluació es pot realitzar de forma interna, definint el pla de formació, o de forma externa, programant un procés d’auditoria.

Coneix alguns dels projectes realitzats:

EAE-Ostelea. Projectes de consultoria sobre el sistema d'avaluació, les metodologies docents i altres

osteleaEAEEAE Business School és una escola de negocis que ofereix MBA, postgraus i màsters a Madrid i Barcelona i Ostelea Escola Universitària Internacional de Management Turístic  ofereix un grau en Turisme i oci, així com Màsters i postgraus de l’àmbit.

eTIC Factoria de formació col·laborem en diferents consultories totes elles centrades en la millora de l’organització didàctica i els procediments de planificació i avaluació dels màsters i programes superiors que ambdues entitats realitzen en modalitat distancia.

Fundació INFORM. Projecte de consultoria sobre el programa SEFED

Fundació Inform

La Fundació Inform és una entitat dedicada a oferir serveis de formació per facilitar la inserció laboral i la millora contínua de diferents col·lectius. Des de 1987 la Fundació Inform és titular del Programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), que utilitza la metodologia de la simulació d’empreses com a eix formatiu per formar persones de diferents col·lectius.

eTIC Factoria de formació treballem conjuntament amb la Fundació en l’adaptació del Programa SEFED per les modalitats semipresencial i en línia en diferents àmbits formatius (formació professional inicial, formació per a l’ocupació, formació continua, estudis universitaris, etc.) i en l’acompanyament de la millora dels sistemes d’avaluació des de la perspectiva de les competències.

Fundació Barcelona FP. Col·laboració a l’estudi sobre la Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?

La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

eTIC Factoria de formació vam col·laborar amb l’estudi “La Bioinformàtica. Un perfil professional emergent?”.

Segons la Fundació BCN Formació Professional, “el sector de la biomedicina està sent un sector emergent i clau per la ciutat de Barcelona i per la resta de Catalunya. La incorporació de les tecnologies de la comunicació i de la informació fa encara més estratègic aquest sector.

Davant d’aquest escenari la formació professional hi té un paper important a desenvolupar; l’oferta formativa vigent en els estudis d’FP pot donar resposta als perfils professionals que se’n derivin d’aquest sector emergent? Quines competències professionals requereixen el perfil del bioinformàtic?

Conjuntament amb Bioinformàtics Barcelona (BIB), l’Observatori de l’FP  la Fundació ha elaborat un estudi per tal de donar resposta a aquestes qüestions.”

Centre d’Estudis Prat Consultoria sobre la FP online

El Centre d’Estudis Prat és un centre de formació de Batxillerat i Formació Professional amb 90 anys d’història dedicats amb entusiasme a la seva tasca educativa. 

eTIC Factoria de Formació els hem acompanyat en el pas a la formació en línia que va començar l’octubre de 2017 amb el CFGS d’Administració i Finances i que ha sumat ja cinc cicles formatius més: Màrketing i Publicitat, Transport i Logística, Comerç Internacional, Guia, Informació i Assessorament Turístic i Gestió d’Allotjament Turístic.

Fundació Barcelona FP. Projecte: Estudi “Industria del mòbil” dins la colecció: Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB


La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

eTIC Factoria de formació col·laborem en l’estudi “Industria del mòbil” en el marc de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”.

Tal com ens indica la Fundació BCN Formació Professional“aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents, a més, analitza quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu vinculat i finalment planteja mesures i recomanacions polítiques per tal que l’oferta d’FP i les necessitats del mercat laboral encaixin.

Els projectes estan desenvolupats per l’Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona i Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.”.