CEL Learning

eTIC Factoria de formació forma part de CEL Working, constituïda per una xarxa d’emprenedors, experts en diferents àmbits que ens complementem per oferir un servei integral que doni resposta al desenvolupament de qualsevol projecte o event relacionat amb les àrees d’especialització que van des de l’educació i la formació fins a l’emprenedoria, passant per la cultura, la formació i els temes socials a l’empresa, sempre basats en la innovació tecnològica.

eTIC Factoria de formació és el partner CEL Learning, encarregat de produir continguts i recursos per a la formació i de dissenyar, crear i impartir formació a mida.

Projectes realitzats i en curs:

INTEF. Projecte MOOCs
INTEF
L’INFEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional responsable de la integració de les TIC i la Formació del Professorat a les etapes educatives no universitàries.

Des de 2019 CEL Learning ha estat l’encarregada de dinamitzar una gran part de l’oferta pública dels Cursos Massius, oberts i en línia (MOOCs) de l’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado).

Fins al moment hem dinamitzat els següents MOOCs:

 • Gamificación en el aula (3a i 4a edició).
 • Aprendizaje colaborativo (3a edició).
 • Learning Analytics en educación (2a edició).
 • Gestión de espacios educativos (2a edició).
 • Visual Thinking en educación (3a edició).
 • Community manager educativo (3a edició).
 • Realidad Virtual en educación (4a edició).
 • ABP hacia un aprendizaje interdisciplinar en presencia y a distancia (5a edició).
Samsung Smart School. Coordinació de la formació

Samsung Smart School

El programa Samsung Smart School, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació (INTEF) i les CCAA, impulsa l’aprenentatge a través de la tecnologia en centres públics d’Educació Primària, situats en zones rurals, amb alt índex d’abandó o risc de bretxa digital. El seu objectiu és aprendre a utilitzar la tecnologia a les aules de manera que es produeixi el canvi metodològic necessari en el segle XXI.

CEL Learning (eTIC Factoria) va coordinar la formació en l’edició 2017-2018 que va tenir com a eix central la Gestió dels espais educatius. En el projecte van participar 30 centres de tot l’Estat Espanyol, la major part CEIP i alguns CRA (Centres Rurals Agrupats).

La formació del projecte va tenir 3 parts:

 • La realització del MOOC de INTEFGestión de espacios educativos”, #EduEspacios, cada participant havia de realitzar una proposta individual de transformació d’espais educatius.
 • L’assistència a un taller en la seu de INTEF sobre “L’aula del futur”.
 • El disseny i posada en marxa d’un projecte real en cadascun centres amb el suport d’un equip de 18 professors-mentors que durant els mesos de gener, febrer i març es van desplaçar a cadascuna de les localitats per a acompanyar, assessorar i donar suport a les seves iniciatives des d’una mirada professional externa.
INTEF. Projecte NOOCs
INTEF
L’INFEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional responsable de la integració de les TIC i la Formació del Professorat a les etapes educatives no universitàries.

Al maig de 2016 l’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado) va engegar una nova experiència formativa en línia: els NOOC (Nano Curs Obert, Massiu i En Línia). CEL Learning (eTIC Factoria de formació) va ser l’encarregada de la creació de 7 NOOC i de la facilitació de 21 edicions, 3 de cada un.

Els NOOC se centren en un element clau d’una competència, una destresa, o un àrea de coneixement i tenen un esforç aproximat de dedicació de 3 hores durant les quals, a través de continguts en diversos formats, propostes d’activitats i un repte final, el participant evidencia l’aprenentatge adquirit i pot aconseguir, en finalitzar, una acreditació en forma d’insígnia digital.

INTEF. Edupills, l'App de microformació mòbil

INTEF
L’INFEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional responsable de la integració de les TIC i la Formació del Professorat a les etapes educatives no universitàries.

Al maig de 2016 l’INTEF dins d’un conjunt d’accions formatives vinculades al desplegament del Marc de les Competències Digitals Docents va posar en marxa el projecte “Edupills”, una aplicació de microformació per a docents, pensada per a què el professorat desenvolupi o adquireixi competències digitals i habilitats d’una forma senzilla i ràpida.

CEL Learning vam dissenyar i crear el contingut per a 25 de les càpsules de microformació que es poden realitzar mitjançant aquesta App disponible per a dispositius mòbils Android i Apple.

Institut Relacional. Guionització i producció de contingut

Institut Relacional

L’Institut Relacional és una organització dedicada a la millora de la qualitat relacional. Treballen perquè persones i organitzacions generin vincles que ampliïn la seva capacitat de conviure amb situacions i persones diverses.

CEL Working col·labora amb l’Institut Relacional en diverses actuacions i CEL Learning ha estat l’encarregada de la guionització i producció de continguts (amb Articulate Storyline) per a formació corporativa en línia.

eTIC Factoria de formació forma part de CEL Working, constituïda per una xarxa d’emprenedors, experts en diferents àmbits que ens complementem per oferir un servei integral que doni resposta al desenvolupament de qualsevol projecte o event relacionat amb les àrees d’especialització que van des de l’educació i la formació fins a l’emprenedoria, passant per la cultura, la formació i els temes socials a l’empresa, sempre basats en la innovació tecnològica. eTIC Factoria és el partner CEL Learning, encarregat de produir continguts i recursos per a la formació i de dissenyar, crear i impartir formació a mida.

Projectes realitzats i en curs:

INTEF. Projecte MOOCs
INTEF
L’INFEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional responsable de la integració de les TIC i la Formació del Professorat a les etapes educatives no universitàries.

Des de 2019 CEL Learning ha estat l’encarregada de dinamitzar una gran part de l’oferta pública dels Cursos Massius, oberts i en línia (MOOCs) de l’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado).

Fins al moment hem dinamitzat els següents MOOCs:

 • Gamificación en el aula (3a i 4a edició).
 • Aprendizaje colaborativo (3a edició).
 • Learning Analytics en educación (2a edició).
 • Gestión de espacios educativos (2a edició).
 • Visual Thinking en educación (3a edició).
 • Community manager educativo (3a edició).
 • Realidad Virtual en educación (4a edició).
 • ABP hacia un aprendizaje interdisciplinar en presencia y a distancia (5a edició).
INTEF. Projecte NOOCs
INTEF
L’INFEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional responsable de la integració de les TIC i la Formació del Professorat a les etapes educatives no universitàries.

Al maig de 2016 l’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado) va engegar una nova experiència formativa en línia: els NOOC (Nano Curs Obert, Massiu i En Línia). CEL Learning (eTIC Factoria de formació) va ser l’encarregada de la creació de 7 NOOC i de la facilitació de 21 edicions, 3 de cada un.

Els NOOC se centren en un element clau d’una competència, una destresa, o un àrea de coneixement i tenen un esforç aproximat de dedicació de 3 hores durant les quals, a través de continguts en diversos formats, propostes d’activitats i un repte final, el participant evidencia l’aprenentatge adquirit i pot aconseguir, en finalitzar, una acreditació en forma d’insígnia digital.

Samsung Smart School. Coordinació de la formació

Samsung Smart School

El programa Samsung Smart School, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació (INTEF) i les CCAA, impulsa l’aprenentatge a través de la tecnologia en centres públics d’Educació Primària, situats en zones rurals, amb alt índex d’abandó o risc de bretxa digital. El seu objectiu és aprendre a utilitzar la tecnologia a les aules de manera que es produeixi el canvi metodològic necessari en el segle XXI.

CEL Learning (eTIC Factoria) va coordinar la formació en l’edició 2017-2018 que va tenir com a eix central la Gestió dels espais educatius. En el projecte van participar 30 centres de tot l’Estat Espanyol, la major part CEIP i alguns CRA (Centres Rurals Agrupats).

La formació del projecte va tenir 3 parts:

 • La realització del MOOC de INTEFGestión de espacios educativos”, #EduEspacios, cada participant havia de realitzar una proposta individual de transformació d’espais educatius.
 • L’assistència a un taller en la seu de INTEF sobre “L’aula del futur”.
 • El disseny i posada en marxa d’un projecte real en cadascun centres amb el suport d’un equip de 18 professors-mentors que durant els mesos de gener, febrer i març es van desplaçar a cadascuna de les localitats per a acompanyar, assessorar i donar suport a les seves iniciatives des d’una mirada professional externa.
INTEF. Edupills, l'App de microformació mòbil

INTEF
L’INFEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional responsable de la integració de les TIC i la Formació del Professorat a les etapes educatives no universitàries.

Al maig de 2016 l’INTEF dins d’un conjunt d’accions formatives vinculades al desplegament del Marc de les Competències Digitals Docents va posar en marxa el projecte “Edupills”, una aplicació de microformació per a docents, pensada per a què el professorat desenvolupi o adquireixi competències digitals i habilitats d’una forma senzilla i ràpida.

CEL Learning vam dissenyar i crear el contingut per a 25 de les càpsules de microformació que es poden realitzar mitjançant aquesta App disponible per a dispositius mòbils Android i Apple.

Institut Relacional. Guionització i producció de contingut

Institut Relacional

L’Institut Relacional és una organització dedicada a la millora de la qualitat relacional. Treballen perquè persones i organitzacions generin vincles que ampliïn la seva capacitat de conviure amb situacions i persones diverses.

CEL Working col·labora amb l’Institut Relacional en diverses actuacions i CEL Learning ha estat l’encarregada de la guionització i producció de continguts (amb Articulate Storyline) per a formació corporativa en línia.